Menu Luk

Turneringsregler

Stk. 1
Der spilles efter DGI´s gældende krocketregler og pointsystem +/÷ og disse turneringsregler. Reglerne findes her på hjemmeside.

Stk. 2
Holdet der er nævnt først i fordelingsnøglen er hjemmehold og skal sørge for de nødvendige baner. Angående krocketbanernes placering kontakt hjemmeholdet.

Stk. 3
Kampdagen er mandage i de i fordelingsnøglen opgivne uger kl 19.00. Aalestrups hjemme kampe spilles om Tirsdagen. Holdene kan dog aftale andre kampdatoer indenfor samme eller tidligere uger. Kampene må gerne afvikles før den ordinære kampdag, f.eks. ved planlagt ferie.

Stk. 4
Kampen skal gennemføres med de spillere der er opført på spillerlisten. Dog skal følgende iagttages: Afløsere: Der kan stilles med en afløser fra samme eller lavere række, (for C2 også ikke turneringsspillende). Afløseren skal godkendes af modstanderne. Ny makker i turneringsperioden: Ved forfald af en spiller kan der tages en ny makker i turneringsperioden. Dette skal godkendes af Protestudvalget. Kan Protestudvalget ikke opnå enighed afgøres det af Turneringsudvalget.

Stk. 5
Ved udeblivelse fra kampen uden foregående aftale er kampen tabt. Afbud eller ændring af spilledag skal ske så tidligt som muligt og senest dagen før fastsatte kampdag. Alle kampe skal spilles for at vinde turneringen.

Stk. 6
Resultatet indberettes af hjemmeholdet til turneringsleder på www.himmerlandskrocket.dk eller på mail kaac@pc.dk

Stk. 7
Spørgsmål angående protester og fortolkning af regler bedes rettet til: Sander Mogensen Knud Aa. Christensen tlf. 98621554 tlf. 40353186

Stk. 8
Eventuelle protester i forbindelse med afvikling af en kamp behandles af protestudvalget, der består af 2 mand. Protesten skal være afsendt på mail til protestudvalgets formand senest 2 hverdage efter kampen. Kan protestudvalget ikke blive enige afgøres spørgsmålet af Turneringsudvalget.

Stk. 9
Vinder af rækken rykker op i næste række. Den sidste i rækken kan rykke en række ned. Der kan ikke rykkes ned i C1 og C2.

Stk. 10
Får man ny makker kan der kun rykkes en række ned, for den højst rangerede. Hvis man ikke deltager i turneringen i et eller flere år må man rykke en række ned pr år man ikke deltager . Hvis man er ude af turnering i et år kan man rykke en række ned.

Udvalget forbeholder sig ret til at rykke nr. 2 i rækken op i næste række, hvis det bliver nødvendigt.

Eksempel:
Hvis en M1 tager en makker fra C1 og kun spiller sammen i 1 år er C1 efterfølgende år en B2.

Yderlig oplysninger til turneringen kom her.

Hobro’s Hemmekampe spilles Rosendalhallen Hørby skoleby.

Aalestrup’s hjemmeampe spilles om tirsdagen.

Kamp 1 spilles 30. april og derefter hvad I aftaler.

Alle kampe skal være afviklet den 9. august i uge 32.