Menu Luk

Grundregler

Spilleregler i DGI Krocket § 3: Grundregler

Stk. 1
Der må kun holdes på køllen med én hånd. Der skal holdes mindst 10 cm fra køllehovedet. Dette punkt skal være synligt afmærket på skaftet. Der må ikke slås med siden af køllen.

Stk. 2
Ved et slag forstås at slå til kuglen én gang. Et slag er kun gyldigt, når køllen og kuglen har rørt hinanden i slaget. Ugyldige slag skal lægges tilbage.

Stk. 3
Ved i et slag at passere en bue gives et slag, undtagen midterbuen (4/11), hvor der gives to slag. Ved i ét slag at passere to eller flere buer gives to slag.

Stk. 4
I første slag efter en bue er der ret til krockering, dog først efter passage af bue 3.

Stk. 5
Der kan højst opnås to slag. Ikke benyttede slag kan ikke overføres ved krockering når en bue passeres ved at ramme vende pinden

Stk. 6
Resultatet af et slag opgøres, når kuglen/kuglerne ligger stille. Dette er afgørende for, om den/de kan erklæres for at være uden for banen at have passeret en bue at have opnået slag at have mistet slag osv. Fortolkning: Det er altid, når kuglerne ligger helt stille, at opgørelsen over, hvad der er opnået ved slaget, kan gøres op.

Stk. 7
En kugle er ikke ude, før den ligger stille og er helt fri af snoren.

Stk. 8
En kugle, der ligger uden for banen, skal lægges et køllehoved ind vinkelret på snoren, hvor den løb ud af banen.

Stk. 9
Når spilleren har et slag og slår sin kugle uden for banen, mistes et slag. Da kuglen ikke har flere slag, er kuglen død. Kuglen lægges uden for snoren et køllehoved fra, hvor den løb ud. Næste gang spilleren har slag, lægges kuglen ind – et køllehoved fra snoren. Først næste gang herefter må spilleren slå.

Stk. 10
DER TABES SLAG når en eller flere kugler løber ud af banen. når andre kugler berøres med køllen i forbindelse med slaget. Berørte kugler skal lægges tilbage. ved fast krockade, når spillende kugle flytter sig mere end kuglens diameter. ved fast rockade, når hånd/fod rører andre kugler end den ramte og spillende kugle (dette gælder kun i selve slaget) hvis bue eller pind rykkes op, når spilleren slår. Buen skal ligge fladt på jorden, før der mistes slag ved ført slag. Straffen for fejl falder først, når kuglerne ligger stille. Det vil sige at opnåede slag i det udførte slag fratrækkes et slag for fejl.

Stk. 11
DER TABES IKKE SLAG hvis en spiller slår til forkert kugle. hvis andre kugler rammes af spillerens kølle, fod eller hånd i forbindelse med klargøring til slaget. hvis andre kugler flyttes ved at spilleren flytter snoren med sin kølle eller fod. I sidstnævnte tre tilfælde skal kuglen/kuglerne lægges tilbage.

Stk. 12
Når 2 medspillere er blevet frispillere, skal de krockere hinanden og begge modspillere. Herefter er en spiller færdig, hvis start-/slutpind rammes. Kuglen fjernes fra banen. Spillet er afsluttet, når begge kugler har ramt start-/slutpinden.

Stk. 13
En frispiller, der har krockeret en anden kugle, som ikke er frispiller skal krockere denne kugle igen, hvis den bliver frispiller.