Menu Luk

Krockering

Stk. 1
Ved en krockering forstås, at spillende kugle rammer en anden kugle, når kuglen, der spiller, har ret til krockering.

Stk. 2
Retten til krockering er til stede

  • i 1. slag efter passage af bue 3–14
  • når mindst én af kuglerne er frispiller. Spillende kugle skal dog have passeret bue

Fortolkning: Ved passage af bue 3 kan der ikke opnås krockering af en frispiller i samme slag, som buen passeres i.

Stk. 3
En krockering giver to slag.

Stk. 4
Den spillende kugle flyttes hen til den ramte kugle, og der spilles efter én af følgende tre muligheder:

  1. Løs krockade – Kuglerne lægges, så de rører hinanden, og der slås til den spillende kugle.
  2. Fri krockade – Spillende kugle lægges et køllehoved fra den ramte kugle, og der slås til den spillende kugle.
  3. Fast krockade – Kuglerne lægges, så de rører hinanden. Spillende kugle holdes fast med hånden, foden eller fødderne, og der slås til spillende kugle.

Stk. 5
En kugle kan kun krockeres én gang i hver omgang. Dog må kuglen igen krockeres, såfremt spillende kugle passerer en bue som led i spillet.

Stk. 6
Når 2 kugler rører hinanden, er der altid udført en krockering ved et slag med den ene kugle – uanset slagretning – når retten til krockering er til stede.

Stk. 7
En spillende kugle kan ikke i samme slag udføre en krockering og efterfølgende

  • passere en bue
  • ramme vendepinden
  • ramme start-/slutpinden

Det er kun krockeringen, der er udført.

Stk. 8
En spillende kugle kan i samme slag først passere en bue og derefter krockere en frispiller, når retten til krockering er til stede. Ved i samme slag at passere bue 14 og krockere en frispiller er denne krockeret, men ikke udkrockeret.

Stk. 9
En spillende kugle kan ikke i samme slag passere en bue og derefter krockere en almindelig kugle. Denne kugle kan først krockeres i det efterfølgende slag, der er det første efter buen.