Menu Luk

Lægge for

Stk. 1
At lægge for efter en krockering vil sige at få en god udgangsstilling for medspillerens efterfølgende krockering.

Stk. 2
Reglerne for at ”lægge for” gælder altid efter en krockering, når mindst én af de to medspillere er frispiller.

Stk. 3
Der lægges for ved at slå spillende kugle nærmere medspillerens kugle end 30 cm. Vil man lægge for, udføres dette på én af følgende måder: Løs og fast krockade: Medspillerens kugle skal løbe mindst 30 cm i første slag. I andet slag slås kuglen hen mod medspillerens kugle. Fri krockade: Kuglen slås mindst 30 cm fra medspillerens kugle i første slag. Afstanden på de 30 cm måles mellem kuglerne O O. I andet slag slås kuglen hen mod medspillerens kugle.

Stk. 4
Overholdes afstanden på 30 cm ikke i første slag, skal spillende kugle slå andet slag på en sådan måde, at de 30 cm opnås totalt.

Stk. 5
Overholdes afstanden på 30 cm ikke efter sidste slag – dette gælder også, når spillende kugle kun har ét slag – mister spillende kugle et slag og er derved en død kugle.

Stk. 6
Uden krockering må kuglerne altid lægge for.