Menu Luk

Start spillet

Stk. 1
Før spillet går i gang, foretages der lodtrækning om farverne. Én spiller fra hvert par slår en kugle mod startpinden. Den, der er kommet nærmest startpinden, har vundet lodtrækningen og dermed retten til at vælge farver. Det er altid rød kugle, der starter spillet.

Stk. 2
Farverne på start-/slutpind set fra toppen giver rækkefølgen på spillerne. Rød og gul er medspillere, ligesom blå og sort er medspillere. Den første spiller starter på spillet ved at lægge sin kugle til venstre eller højre for start-/slutpinden foran bue 1, så der kan komme et kølleskaft ned mellem kuglen og bue 1. Nu slår den første spiller til kuglen, således at denne passerer bue 1 eller bue 1 og bue 2 og fortsætter mod de efterfølgende buer, ind til alle slag er brugt.

Stk. 3
Buerne passeres i nummer- rækkefølge

Stk. 4
Bue 1 består af 1 stk., som giver ret til ét slag. Bue 2 består af 1 stk., som giver ret til ét slag. Passeres bue 1 og 2 i ét slag, giver det ret til to slag.

Stk. 5
Der må ikke krockeres efter passage af bue 1 og/eller bue 2.

Stk. 6
Bue 3 består af 1 stk., som giver ret til ét slag, og ret til krockering opnås.

Stk. 7
Bue 4 består af 1 stk., som giver ret til to slag.

Stk. 8
Bue 5 består af 1 stk., som giver ret til ét slag.

Stk. 9
Bue 6 består af 1 stk., som giver ret til ét slag. Bue 7 består af 1 stk., som giver ret til ét slag. Passeres bue 6 og 7 i ét slag, giver det ret til to slag. Derefter til vende pinden. Når vendepinden rammes, giver dette ret til ét slag, og kuglen er nu pindekugle.

Stk. 10
Bue 8 består af 1 stk., som giver ret til ét slag. Bue 9 består af 1 stk., som giver ret til ét slag. Passeres bue 8 og 9 i ét slag, giver dette ret til to slag.

Stk. 11
Efter at have passeret bue 8, er kuglen ikke længere pindekugle.

Stk. 12
Bue 10 består af 1 stk., som giver ret til ét slag.

Stk. 13
Bue 11 består af 1 stk., som giver ret til to slag.

Stk. 14
Bue 12 består af 1 stk., som giver ret til ét slag.

Stk. 15
Bue 13 består af 1 stk., som giver ret til ét slag. Bue 14 består af 1 stk., som giver ret til ét slag. Passeres bue 13 og 14 i ét slag, giver dette ret til to slag.

Stk. 16
Når bue 14 passeres, er kuglen frispiller

Stk. 17
Rammes start-/slutpinden, er kuglen pindekugle og skal begynde med bue 8 næste gang, kuglen har slag. Indtil da holdes kuglen i hånden. Fortolkning: Kuglen må ikke starte ved bue 8 før næste gang, det er spillerens tur. Dette uanset om kuglen i ét slag har passeret både bue 13 og bue 14 og dermed opnået 2 slag.

Stk. 18
Spillet er slut, når to medspillere, som er frispillere, har krockeret alle kugler på banen, og begge kugler har ramt start-/slutpinden.